ထုတ်ကုန်ဗီဒီယို

 • တခါသုံး မေ့ဆေးထိုးဆေး NR Fit Lock adapter

 • ဦးထုပ်ပါသော တစ်ခါသုံး ပယင်း ပါးစပ်အစာထိုးဆေး

 • တစ်ခါသုံး ဝမ်းတွင်း/ပါးစပ်အစာထိုးဆေးများ

 • အဖုံးပါသော KDL တခါသုံးခံတွင်း ဖြန်းဆေးထိုးဆေး

 • KDL တခါသုံး Sterile Syringes Luer Lock Luer Slip

 • လုံခြုံရေးအင်ဆူလင်ထိုးဆေး U100

 • လုံခြုံရေးအင်ဆူလင်ထိုးဆေး U40

 • တစ်ခါသုံး ဘေးကင်းရေးဆေးထိုးကိရိယာများ

 • အလှကုန် Blunt Tip အပ်များ

 • မိုက်ခရိုနာနိုအပ်များ

 • အလှကုန်ဆေးထိုးကိရိယာများ

 • တိရစ္ဆာန်ဆေးထိုးဆေးများ